תקנון Studio-Pasha Clickit

תקנון האתר

 

מבוא והגדרות

1.  אתר זה (https://www.studiopasha.co.il) (להלן: "האתר") הינו בבעלותה של סטודיו פשה קליקיט בע"מ, ח.פ. 515746279 (להלן: "החברה") ומופעל על ידה. כתובת החברה הינה מרכולת 7, תל אביב-יפו, 6609707. האתר מופעל ומנוהל כ"חנות וירטואלית", המאפשר למשתמשת, על ידי גלישה באינטרנט, לרכוש את המוצרים המופיעים באתר באמצעות כל מחשב (נייח או נייד) ו/או מכשיר תקשורת אחר, לרבות ומבלי לגרוע, מכשיר סלולרי.

2.  בתקנון שימוש זה (להלן: "תקנון") למונחים הבאים יוענקו הפירוש שלצידם:

א.  "משתמשת" – כל אדם, לרבות חברה, אשר רשאי לבצע פעולות באתר בכפוף להתקיימות כל התנאים הבאים (במצטבר):

*  הינך בגירה (מעל גיל 18) וכשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות. אם אינך מעל גיל 18 או אם את מנועה מלבצע פעולות משפטיות, ללא אישור הורים או אפוטרופוס (להלן, יחד: "האפוטרופוס"), יראו שימושך באתר כאמור כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס והסכמתו לתנאי תקנון זה.

*  בבעלותך חשבון דואר אלקטרוני פעיל באינטרנט.

*  בבעלותך כרטיס אשראי בינלאומי ו/או ישראלי תקף (למעט כרטיס דיינרס).

ב.  "מוצרים" – כל הפרטים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.

ג.  "השימוש באתר" –רכישה ו/או הזמנה של המוצרים ו/או שימוש בשירותים נוספים המוצעים באתר, לרבות:

*  גלישה ועיון בתכנים שונים.

*  יצירת "רשימת מוצרים מועדפים" (My Whishlist).

*  רכישת מוצרים.

*  שיתוף ושליחת מוצרים באמצעות רשתות חברתיות.

*  רישום לרשימת דיוור ("ניוזלטר"). 

ד.  "כתובת למשלוח ההזמנה" – הכתובת שהוזנה לאתר ע"י המשתמשת ככתובת למשלוח ההזמנה.

ה.  "מועד ביצוע ההזמנה" – המועד בו אישרה חברת האשראי את העסקה שביצעה המשתמשת.

ו.  "מועד האספקה" – היום בו נמסרו המוצרים שהוזמנו ע"י המשתמשת לכתובת למשלוח ההזמנה.

ז.  "ימי עסקים" – יום חול, ימים א' עד ה' לא כולל שישי, שבת ערבי חג, חג וחול המועד.

 

כללי

3.  תקנון זה מהווה חוזה התקשרות בין המשתמשת לבין החברה בקשר עם השימוש באתר. תנאי תקנון זה יחולו על כל שימוש שמבוצע באתר, בין אם השימוש נעשה באמצעות מחשב (נייח או נייד) ו/או באמצעות כל מכשיר תקשורת אחר.

4.  החברה רשאית, בכל עת וללא הודעה מראש, לפי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את הפעילות באתר.

5.  החברה רשאית, בהתאם לשקול דעתה הבלעדי, למנוע את הגישה והשימוש באתר ו/או ביצוע פעולות אם את משתמשת באתר באופן שאינו הולם ו/או שלא על-פי הוראות התקנון ו/או בניגוד להוראות הדין ו/או אם את מנסה לפגוע בפעילות התקינה של האתר.

6.  אם בחרת להירשם לאתר את יכולה להירשם גם לקבלת ניוזלטר, לרבות ומבלי לגרוע, בנוגע לתכנים שיווקיים ופרסומיים.  

7.  אם לאחר הרשמה, תחליטי כי אינך מעוניינת להיכלל ברשימת הניוזלטר עליך להסיר את שמך מרשימת הניוזלטר דרך הקישור המופיע באזור האישי באתר ("החשבון שלי"). שימי לב כי את מסירה את עצמך מכל רשימות הניוזלטר בהן את לא מעוניינת להיכלל.

8.  לכל שאלה ו/או בירור ניתן לפנות למחלקת שירות לקוחות החברה בדוא"ל [email protected] ו/או בטלפון מספר 1700-50-60-49 (להלן: "פנייה לשירות לקוחות").

9.  כותרות הפרקים הנן לצורכי נוחות בלבד, ולא יינתן להן משקל בפרשנות התקנון.

10. האמור בתקנון כתוב בלשון נקבה, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד וליחיד ורבים כאחד.

 

השימוש באתר

11. ככל שאת בוחרת להשאיר פרטים אישיים באתר ו/או לבצע הזמנה ורכישה של המוצרים, תופיע בפנייך תיבה המפנה אל הוראות תקנון זה ובתוכם מדיניות הפרטיות של החברה. בהשארת פרטייך הינך נותנת הסכמתך לתנאי התקנון, מצהירה ומאשרת כי קראת את הוראות התקנון בעיון וכי את מודעת ומסכימה להן במלואן וכי לא יהיו לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה. ככל שאת לא מסכימה לתנאים, כולם או מקצתם, את מתבקשת שלא לעשות שימוש באתר. 

12. רישומי מחשב החברה בדבר השימוש באתר ופעולות המתבצעות דרכו יהוו ראיה לאמור בהם.

13. המשתמשת מצהירה כי לא תעשה שימוש באתר ו/או בתכניו למטרות מסחריות ו/או אחרות, ללא אישור החברה מראש ובכתב.

14. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל משתמשת. החברה תהא זכאית להסיר ו/או להשהות חשבונות כפולים.

15. המשתמשת תמנע מכול פגיעה במוניטין של החברה ובכלל זה שימוש באתר אשר עלול לפגוע בשמה הטוב של החברה.

16. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר כמו גם את מבנה האתר וזאת מבלי מתן הודעה מוקדמת.

17. מחירי ותעריפי המוצרים והמשלוחים המצויינים באתר נתונים לשינויים והחברה שומרת לעצמה את הזכות לשנותם מעת לעת ללא כל הודעה מוקדמת. המחיר בו תחויב המשתמשת הינו המחיר המפורסם באתר בעת השלמת ההזמנה במלואה ולאחר מסירת פרטי תשלום ואישור ההזמנה.

18. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעלות מבצעים/הטבות מוגבלות לפרקי זמן שונים, בהתאם לשיקול דעתה. החליטה החברה על קיום מבצע ו/או הטבה כאמור, תפעל החברה לפרסום העניין באתר ו/או באמצעות דרכי פרסום נוספים. 

19. החברה תהיה רשאית, לפי שקול דעתה, להעניק למשתמשת רשומה הטבות שונות ליום הולדתה בתאריך יום ההולדת כפי שהוזן בעת תהליך הרישום.

 

ביצוע רכישה באמצעות האתר

20. מובהר בזאת כי התמונות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה. החברה תפעל לכך שהתמונות ישקפו נאמנה את המוצרים המוצעים למכירה. 

21. המחירים באתר (לרבות דמי משלוח) כוללים מע"מ על פי דין, אלא אם צוין אחרת. 

23. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים ותעריפי המשלוחים ללא מתן הודעה מוקדמת. המחיר המעודכן הינו המחיר המופיע בעת השלמת ההזמנה.

24. החברה רשאית להפסיק ו/או לשנות ו/או להחליף מבצעים, הטבות והנחות ללא הודעה מוקדמת ובכל עת.

25. רכישה באתר תתבצע באמצעות טופס הזמנה בו יהיה עלייך לבחור את המוצרים ו/או השירותים אותם את מבקשת לרכוש. בטופס ההזמנה יהיה עלייך לבחור, בין היתר, את הצבע, הכמות והמידה לכל מוצר מבוקש.

26. לצורך השימוש באתר, לרבות, לצורך רכישת מוצרים,  כמשתמשת רשומה, תתבקשי לבחור סיסמה וכן למלא פרטים בסיסים אודותיך, בין היתר: שם, דוא"ל, פרטי כרטיסי אשראי, כתובת למשלוח ההזמנה ועוד, אשר יישמרו במאגר מידע כמפורט בתקנון זה להלן. בנוסף, ייתכן שימוש באתר על ידי רישום "כאורחת" ו/או באמצעות "פייסבוק" לשימוש חד פעמי, ובמקרה כאמור – לא תצטרכי לבחור סיסמה.

א. עלייך האחריות למלא את הפרטים בצורה נכונה, אחרת לא תוכל החברה להבטיח את השלמת  ההזמנה.

ב. ככל שתמלאי פרטים לא נכונים ביודעין, תהיי חשופה לכל ההשלכות הקבועות בדין. המידע שתמלאי באתר בשלב הרישום, ישמש לשליחת דוא"ל פרסומי ושיווקי והוספתך לניוזלטר, וזאת בכפוף לקבלת אישורך לכך.

27. בעת ביצוע ההזמנה על ידי המשתמשת, החברה תבדוק את פרטי כרטיסי האשראי ועם קבלת אישור הזמנה ע"י חברות האשראי, ההזמנה תאושר והמשתמשת תקבל הודעה על כך לכתובת הדוא"ל אותו הזינה באתר. ככל שהעסקה לא תאושר ע"י חברת האשראי, תשלח הודעה למשתמשת ויהיה עליה למסור אמצעי תשלום אחר וזאת עד לקבלת אישור חברת האשראי בגין הכרטיס האחר כאמור.

28. ככל והשימוש באתר יאפשר ביצוע תשלום באמצעות פייפאל, על המשתמשת להזין את פרטי חשבונה בפייפאל או לפתוח חשבון פייפאל. החברה תגבה את התשלום עבור המוצרים לאחר קבלת אישור מפייפאל הכול בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות פייפאל, ולמשתמשת לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם סעיף זה.

29. על אף המוצג באתר בעת ההזמנה, ביצוע ההזמנה בפועל על ידי החברה מותנה בכך כי המוצר המוזמן קיים במלאי במחסני החברה באותו מועד. החברה מדגישה ומבהירה כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו. ככל שמוצר אזל מהמלאי– ו/או קיים קושי באספקתו מכל סיבה שהיא, תודיע החברה על כך למשתמשת וכל אחד מן החברה או המשתמשת תהיינה רשאיות להודיע על ביטול ההזמנה, באמצעות דוא"ל ו/או שיחה טלפונית כאמור בסעיף 8 לעיל. למשתמשת לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה. החברה תזכה את המשתמשת בגין כל מוצר שהוזמן ושולם ולא סופק בשל הנסיבות המנויות בסעיף זה.

30. עם השלמת ההזמנה כאמור, החברה תיידע את המשתמשת באמצעות דוא"ל ו/או הודעת טקסט ו/או בשיחת טלפון (לפי בחירת החברה) כי פרטי ההזמנה נקלטו במערכות של החברה (להלן: "קבלת אישור הזמנה"). מובהר, כי קבלת אישור ההזמנה מהווה אישור לכך שפרטי ההזמנה נקלטו במערכות החברה כאמור, אולם אין בקבלת אישור ההזמנה כדי לחייב את החברה לספק את המוצרים. מובהר, ככל שהמוצרים לא יסופקו וכרטיס אשראי המשתמשת חויב, תקבל המשתמשת בחזרה את כספיה עבור המוצרים שלא סופקו.

31. בעת עדכון סל הקניות, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת למשתמשת אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת שהוזנה בעת הרישום, אולם המשתמשת תוכל להפסיק שליחת הודעות כאמור בכל עת.

32. החברה תהא זכאית להעניק לכל משתמשת רשומה קופון הטבה בסך שייקבע על ידה למימוש במשך פרק הזמן שייקבע על ידי החברה. הקופון יכול להיות מיוחס לקבוצה מסוימת של מוצרים ולא לכל המוצרים המופיעים באתר בהתאם שלקול דעתה של החברה. מובהר, כי הקופון הינו אישי ולא ניתן להעברה. עוד מובהר, כי ניתן לממש קופון אחד בלבד בכל עסקת רכישה.

 

משלוח ואספקה

33. בכפוף לאמור בתקנון זה, אספקת המוצרים למשתמשת תתבצע לכתובת למשלוח ההזמנה שהזינה המשתמשת. כתובת המשלוח האחרונה שתעודכן ע"י המשתמשת בעת השימוש באתר תשמש כיעד המבוקש של המשתמשת, אלא אם תעודכן כתובת המשלוח באזור האישי ("החשבון שלי") של המשתמשת באתר ו/או על ידי שינוי כתובת המשלוח בעת כל הזמנה. ככל שההזמנה בוצעה עד השעה 15:00 של יום עסקים, ההזמנה תבוצע בתוך 3 ימי עסקים. הזמנות שבוצעו לאחר השעה 15:00 יעובדו ביום העסקים הבא.

34. אספקת המוצרים אל כתובת למשלוח ההזמנה כרוכה בתשלום שייגבה בעת ביצוע ההזמנה באתר. בעת עסקה המבוצעת בתשלומים ייתכן כי דמי המשלוח ייגבו בתשלום הראשון.

35. המשתמשת מאשרת וידוע לה כי אספקת המוצרים לכתובת למשלוח ההזמנה תבוצע באמצעות חברת שליחויות לפי בחירת החברה. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה והרכישה באתר וייגבה בעת ביצוע ההזמנה.

36. בהתאם מובהר, כי זמני האספקה יכולים להשתנות, והמשתמשת מצהירה כי החברה אינה אחראית לאיחור באספקת המוצרים. לאור האמור, המשתמשת מצהירה ומאשרת שידוע לה כי:

א. אספקת המוצרים על ידי חברת השליחויות תעשה בהתאם לזמני חברת השליחויות, בתיאום עם חברת השליחויות וכל איחור באספקת המוצרים הינו באחריותה המלאה של חברת השליחויות. החברה לא תישא באחריות למשלוח ו/או לאספקה בגין המקרים שלהלן:

ב. "כוח עליון" - בין היתר מלחמה, פעולות איבה, נזקי טבע, מצבי חירום ו/או אירועים שאינם  בשליטת החברה, לרבות ומבלי לגרוע, שביתות והשבתות. 

ג. מסירת פרטים שגויים ו/או לא מדויקים ו/או לא מלאים ע"י המשתמשת. מובהר בזאת, כי אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו על ידי המשתמשת פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים אכן יגיעו ליעדם. במקרה כאמור, היה והמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, תחויב המשתמשת בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

ד. אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. במצבים אלו החברה רשאית לספק את המוצרים למשתמשת במקום סמוך ובתיאום מראש. ה. במקרה של מתן אישור לשליח על השארת החבילה ליד הדלת/ארון חשמל/שער

36. על אף כל הוראה אחרת בתקנון זה, לא תתאפשר אספקת מוצרים בימי שישי/ שבת/ ערבי חג וחג.

37. בעת אספקת המוצרים ייתכן ותידרשי למסור תעודה מזהה ומספר אישור הזמנה שתקבלי בעת ביצוע העסקה, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. זאת ועוד, החברה רשאית לדרוש אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתה.

38. החברה עושה ככל שביכולתה על מנת לספק את המוצרים האיכותיים ביותר ובזמנים סבירים. ככל שאת סבורה כי ישנו פגם במוצרים שרכשת או בשירות שקיבלת אנו מצרים על כך ונשמח לעמוד לרשותך ולהתייחס לפנייתך במהירות המרבית. ניתן לפנות אלינו לשירות הלקוחות שלנו כמפורט בסעיף 8 לעיל.

 

ביטול עסקה והחזרת מוצרים

39. המשתמשת תהא רשאית לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי, בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, והתקנות מכוחו, הכול כמפורט להלן:

40. הנך רשאית לבטל עסקה באמצעות פנייה לשירות הלקוחות כאמור בתנאים הבאים:

א. לפני שליחת המוצר/ים - הינך זכאית לקבל החזר תשלום מלא כולל דמי המשלוח, ובלבד שכרטיס האשראי שלך בגין הרכישה חויב.

ב. לאחר קבלת המוצר/ים -

* בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר, לרבות מוצרים שנמכרו בהנחה, הנך זכאית לבטל את הרכישה בתוך 14 יום ממועד האספקה ובלבד שהמוצרים תקינים, לא נעשה בהם כל שימוש והם באריזתם המקורית.

* ביטול העסקה יבוצע באמצעות דואר גוביינא על חשבון החברה כפי שיפורט בדף הנלווה המצורף למוצרים בעת קבלתם. המשתמשת מתבקשת להדביק את מדבקת הגוביינא על המדבקה הקיימת באריזה המקורית ולמלא טופס החזרה הכולל פרטי זיהוי כגון מספר הזמנה וכן את סיבת ההחזרה. במידה ואינך מוצאת את מדבקת הגוביינא באריזה שברשותך, אנא צרי קשר עם שירות הלקוחות שלנו כמפורט בסעיף 8 לעיל.

* יש לשמור על האריזה המקורית לטובת ההחזרה.

* החברה תבדוק את המוצרים המוחזרים ובמידה ותמצא, לפי שקול דעתה, כי המוצרים תקינים ולא נעשה בהם שימוש, וברצונך לבטל את העסקה,  החברה תזכה אותך בסכום הרכישה וזאת תוך 7 ימי עסקים מהיום שבו חבילת דואר הגוביינא התקבלה במשרדי החברה, שכתובתה תפורט בדף הנלווה.

* בביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר, הנך זכאית לבטל את הרכישה בתוך 14 יום ממועד האספקה ובלבד שהמוצרים תקינים, לא נעשה בהם כל שימוש והם באריזתם המקורית. לא ניתן להחזיר גרביונים, גוזיות, מסכות ועגילים. ביטול העסקה יבוצע באמצעות דואר גוביינא על חשבון החברה כמפורט לעיל.

* על אף האמור, מובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

* למען הסר ספק מובהר, כי החברה אינה אחראית בשום צורה ואופן למועדי קבלת המוצרים המוחזרים על ידי דואר ישראל באמצעות דואר גוביינא כאמור, והמשתמשת מוותרת בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה לעניין זה. 

41. אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998), אזרח ותיק (מי שמלאו לו 65 שנים) או עולה חדש (מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה) רשאי לבטל עסקה בתוך ארבעה (4) חודשים ממועד ביצוע ההזמנה. החברה רשאית לבקש תעודה מהגורם המבטל כאמור לצורך אימות האמור.

42. בוטלה עסקה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק, לרבות ומבלי לגרוע, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמשת ו/או לצד שלישי.

43. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצעה משתמשת, מכל סיבה שהיא, לרבות ומבלי לגרוע, בגין כל אחד מהמקרים הבאים:

א. המוצרים אזלו מהמלאי.

ב. לא נקלטו פרטיה המלאים של המשתמשת לרבות פרטי כרטיס האשראי.

ג. המשתמשת הזינה (בין אם ביודעין ובין אם לאו) פרטים לא נכונים (לרבות ומבלי לגרוע כתובת למשלוח שגויה) ולא ניתן ליצור עימה קשר טלפוני או בדוא"ל לקבלת כתובת נכונה תוך 7 ימים ממועד ביצוע ההזמנה.

ד. המשתמשת פעלה בניגוד לאמור בתקנון זה.

ה. המשתמשת פעלה באופן לא חוקי ו/או בניגוד להוראות כל דין.

ו.  המשתמשת מנסה או ניסתה לחבל בפעילות האתר ובביצוע ההזמנות באתר.

ז. אם כרטיס האשראי שברשות המשתמשת נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

ח. במצב של כוח עליון – בין היתר מלחמה, פעולות איבה, נזקי טבע, מצבי חירום ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה לרבות ומבלי לגרוע, תקלות במערכות המחשב, הטלפונים או בכל מערכת תקשורת אחרת.

 

תקנון שובר מתנה אונליין

חברת סטודיו פשה בע"מ (להלן: "סטודיו פשה") מנפיקה עבור לקוחותיה שובר מתנה אונליין הניתן להטענה בכל סכום לבחירת הלקוח/הרוכש (להלן: "שובר מתנה אונליין")

  1. שובר המתנה אונליין ישמש לרכישת מוצרים באתר של סטודיו פשה, בלינק www.studiopasha.co.il (להלן: "האתר") בהתאם ובכפוף להוראות תקנון זה.

2. סטודיו פשה שומרת על זכותה לשנות ולעדכן את הוראות תקנון זה על כל סעיפיו, מעת לעת וכפי שתמצא לנכון, זאת בכפוף להוראות כל דין. תקנון מעודכן זמין באתר בכל עת (www.studiopasha.co.i).

3. כל אדם שרכש/מחזיק בשובר המתנה אונליין מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם להוראותיו.

שובר המתנה אונליין ניתן למימוש באתר בלבד ולא בחנויות של סטודיו פשה.
שובר המתנה אונליין ניתן למימוש ברכישת כל מוצר באתר, לרבות רכישת פריטים במבצעים והנחות.
שובר המתנה אונליין יזכה את המחזיק בו עד לגובה הסכום הנקוב עליו.
תוקפו של שובר המתנה אונליין הוא לשנה מיום הנפקתו. שובר המתנה אונליין שלא ינוצל באופן מלא או חלקי עד למועד פקיעתו, יפקע ויתבטל ולא יקנה למחזיק בו כל זכות, הטבה, דרישה או תביעה כנגד סטודיו פשה.
במקרה של מימוש חלקי של כרטיס המתנה (ברכישת טובין או שירותים שמחירם נמוך מהסכום הנקוב בכרטיס המתנה) וההפרש לא עלה על 5% מהסכום בכרטיס המתנה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם, יהיה הלקוח שרכש את הכרטיס לקבל זיכוי באמצעי התשלום איתו רכש את השובר.
ניתן לשלם עבור חלק מסכום העסקה באמצעות הסכום הטעון שובר המתנה אונליין ועבור חלקה האחר באמצעי תשלום אחרים, הכל בהתאם ובכפוף לאמצעי התשלום הזמינים באתר.
בירור היתרה הטעונה בשובר המתנה אונליין תתאפשר בחשבון האישי באתר באמצעות הזנת קוד הקופון וקוד אישי הנשלח במייל האוטומטי יחד עם הקוד קופון.
ביטול רכישת שובר המתנה אונליין יעשה בתוך 14 ימים קלנדריים מיום קבלת שובר המתנה אונליין על ידי הלקוח, בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "תקנות ביטול עסקה").
במקרה של החזרת מוצר שנרכש באמצעות שובר המתנה אונליין – כנגד השבת המוצר יהיה הלקוח זכאי לקבל שובר מתנה חדש הטעון בסכום הזהה להחזרה (ולא לביטול עסקה – היינו, החזר התשלום), זאת בהתאם ובכפוף להוראות תקנות ביטול עסקה ובהתאם לנוהל החזרות והחלפות של סטודיו פשה, כפי שיעודכן מעת לעת.
במקרה של אובדן/גניבה שובר המתנה אונליין לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה או פיצוי בגינו.
סטודיו פשה מתחייבת לא לעשות כל שימוש בפרטים של מקבל שובר המתנה אונליין, לרבות כתובת האי מייל של מקבל שובר המתנה אונליין, למעט לצורך משלוח קוד למימוש שובר המתנה. 

 

 

פרטיות

44. השמירה על פרטיותך חשובה לנו. החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותן של משתמשות האתר לפרטיות ולשם טוב. להלן תפורט מדיניות הפרטיות של החברה בהתייחס למידע הנמסר לה על ידי המשתמשות ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר.

45. מטרתה של מדיניות הפרטיות להבטיח כי הנתונים אודותייך יישמרו לפי חוק, וכי השימוש יעשה רק בהתאם להסכמתך ובהתאם להוראות הדין. מובהר כי אין כל חובה על המשתמשת למסור מידע לחברה, אך יובהר כי ללא מסירת מידע מסוים כמתבקש על ידי החברה, לא ניתן יהיה להשתמש בשירותי החברה באתר.

46. הסכמת המשתמשת לקבלת ניוזלטר מהווה גם הסכמה לאפשר לחברה, ו/או חברות קשורות של החברה קיימות ו/או עתידיות לעשות שימוש בנתונים, בין היתר, לצורכי דיוור ישיר (ניוזלטר). אפשרות הסרתך מרשימת תפוצות ניוזלטר הינן כמפורט בתקנון זה.

47. אתר זה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies כך שאם תרצי להימנע מקבלתם כאמור תוכלי לעשות כן על ידי שינוי הגדרת הדפדפן. אם אינך יודעת כיצד לעשות זאת, בדקי בקובץ העזרה של הדפדפן שבו את משתמשת. עם זאת, עלייך להיות מודעת שנטרול אפשרות קבלת Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכלי להשתמש בחלק מהשירותים שבאתר. כמו כן הינך יכולה למחוק את קבצי ה-Cookies בכל רגע ממחשבך. מוצע שתעשי כן רק אם אינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך.

48. החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידך או ו/או נאסף אודותייך, לרבות במהלך השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים דרכו על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמשת) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר.

49. ייתכן כי חלק מהשירותים באתר, בהווה או בעתיד, טעונים הרשמה. במסגרת הרשמה כזו ייתכן כי תידרשי למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות שונות עמך (טלפון, מייל), ובמקרים מסוימים ייתכן שגם מספר כרטיס אשראי (נדגיש כי מספר כרטיס האשראי לעולם לא יישמר אצלנו אלא יועבר לחברות סליקה שפועלות בתאם לתקנים המחייבים). השדות שחובה יהיה למלא, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות שיסומנו, לא תוכלי להירשם לביצוע הפעולות הטעונות רישום. החברה תהא רשאית להציע למשתמשת מעת לעת, מוצרים או שירותים שונים וכן לעשות שימוש במידע לצורכי שיווק, דיוור ישיר לרבות באמצעות הדואר ו/או הדואר האלקטרוני ו/או הודעות טקסט ו/או באמצעות עמוד הפייסבוק של החברה, בין על ידי החברה עצמה ובין על ידי מי מטעמה ולרבות ביצוע פילוח, אפיון וניתוח הנתונים, והכול בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ״א-1981, חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ״ב 1982 ו/או כל דין אחר.

50. כאמור, דיוור (ניוזלטר) ישלח בכפוף להסכמת המשתמשת והיא רשאית לחזור מהסכמתה כמפורט בסעיף 7 לתקנון זה ובהתאם לדרישות בחוק.

51. יובהר ויודגש, החברה לא שומרת את פרטי כרטיסי האשראי במערכותיה שכן משתמשת בחברה חיצונית לסליקת כרטיסי אשראי.

52. בנוסף, החברה רשאית לעשות  שימוש במידע שהצטבר על הרגלי הגלישה והצפייה של המשתמשת וזאת לשם המטרות הבאות:

א. לשם אספקת שירותי האתר, תפעולו התקין ופיתוחו של האתר.

ב. לצרכי ניתוח ועריכת מידע סטטיסטי והתאמת מוצרים, שירותים ופרסומות להעדפותיה של כל משתמשת.

ג. לכל מטרה אחרת, המפורטת בתקנון זה.

53. החברה משתפת מידע עם חברות אחרות ככל שנדרש כדי לממש את מטרות איסוף המידע כדוגמת ספקי המוצרים, מרכז לוגיסטי, חברות השילוח, חברות שירותי דיוור, חברות הסליקה חברת ניהול אתר, חברות קידום בגוגל, חברות פרסום דיגיטל, חברות ניהול מאגרי מידע ואבטחת מידע.

54. החברה עשויה להשתמש בשירותים של חברות חיצוניות לביצוע ניתוחי צפייה ושימוש באתר על ידי המשתמשת, לרבות עריכת מידע סטטיסטי, שאין בו כדי לזהות את המשתמשת, ותהיה רשאית על פי שיקול דעתה להעביר ניתוחים סטטיסטיים אלו, שאינם מזהים את המשתמשת, לצדדים שלישיים. 

55. ככל שהחברה תשתמש בשירותי מיקור חוץ (מעבד המידע) ותמסור מידע אישי של המשתמשת, הדבר יעשה לפי הדין בישראל ובהתאם לתנאים אלו. 

56. במקרים הבאים, תהיה החברה רשאית להעביר את פרטיה של משתמשת באתר:

א. החברה תידרש להעביר את הפרטים על פי צו שיפוטי או לפי כל דין.

ב. אם יחולו הליכים משפטיים נגד החברה בגין פעולות שביצעה המשתמשת וכן בכל מחלוקת, טענה ו/או הליך משפטי בין המשתמשת לבין החברה.

ג. המשתמשת השתמשה לרעה בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי.

ד. אם תתארגן החברה במסגרת גוף אחר או תתמזג עם גוף אחר, תוכל החברה להעביר את פרטי המשתמשת ככל שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות תקנון זה.

ה. מעשי המשתמשת עלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים.

ו. המשתמשת הפרה את תנאי התקנון.

57. המידע שאנו אוספים נשמר במאגר המידע שלנו, המאוחסן על גבי מערכות המחשב של השירות, וכן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט לעיל, נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה, סליקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך לתקנון זה, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל.

58. החברה רשאית  לשמור את המידע שלך, כל עוד את משתמשת בשירות. לאחר מכן, נשמור את המידע אם יש צורך בכך. לדוגמה, אם אנחנו צריכים לשמור מידע הנדרש לשם דיווח לרשויות, למטרות היערכות אפשרית להליך משפטי, למטרות תיעוד וארכיב וכדי למנוע ממשתמשת מפרה או הפוגעת באחרים מלפתוח חשבונות נוספים בשירות.

59. החברה נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע, אך יחד עם זאת, אין החברה יכולה להבטיח חסינות מלאה מפני חדירות למערכותיה ו/או חשיפת המידע ששמור אצלה. לנוכח כך, ככל שצד שלישי יחדור למידע ו/או ישתמש בו לרעה ו/או בעת מצב של "כוח עליון" שאינו בשליטת החברה, למשתמשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה.

60. אם לדעתך פרטיותך נפגעה בשירות, אנו מצרים על כך. נשמח לעמוד לרשותך ולהתייחס לפנייתך במהירות המרבית. ניתן לפנות אלינו לשירות הלקוחות שלנו כמפורט בסעיף 8 לעיל.

 

קניין רוחני

61. כל זכויות הקניין הרוחני של החברה לרבות ומבלי לגרוע, שם החברה, שם המתחם של האתר (https://www.studiopasha.co.il), סימני המסחר בין שנרשמו ובין אם לא, הלוגו, מודעות פרסומת, כל מידע ו/או תצוגה באתר, פטנטים, דגמים, שיטות, סודות מסחריים, העיצוב הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים, פרטי המוצרים, קוד המחשב של האתר וכן כל פרט הקשור בהפעלת האתר הינם רכושה וקניינה הבלעדי של החברה, ואין לעשות בהם כל שימוש מבלי לקבל את הסכמת החברה לכך מראש ובכתב.

62. יש לעשות באתר שימוש חוקי בלבד. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם למכור או לשווק (ואין לאפשר לאחרים לעשות זאת) מידע כלשהו מן האתר ללא קבלת רשות מפורשת של החברה מראש ובכתב. יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר, באופן מסחרי או פרטי.

63. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), בין אם גלויה ו/או סמויה, ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו, אלא לעמוד הבית בלבד.

64. החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית לפסול ו/או למנוע מפרסום כל תגובה ו/או משוב ו/או תוכן, באתר ו/או בדף הפייסבוק של החברה ו/או בכל פלטפורמה אחרת של החברה, אשר עשוי לפגוע בשמה ו/או בזכויות קנייניות של אחרים ו/או ברגשות הציבור ו/או בעל אופי בוטה או פוגעני בכל אופן שהוא לרבות אופי מיני ו/או עשוי לגרום להפרת זכויות קניין ו/או נוגד הוראות כל דין ו/או כל טעם אחר (להלן: "תכנים אסורים").

65. ככל שעולה אצלך חשש להפרת זכויות קניין, עלייך ליידע את החברה בכך, באופן מידי, על ידי פנייה לשירות לקוחות. ניתן לפנות אלינו לשירות הלקוחות שלנו כמפורט בסעיף 8 לעיל.

 

אחריות ושיפוי

66. השימוש באתר ובתכניו הינו באחריותה הבלעדית והמלאה של המשתמשת. לא תישמע כל טענה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כל אובדן, הפסד או נזק הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן והמופיע באתר.

67. השירות באתר והתכנים המופיעים בו מסופקים כמו שהם (AS IS) ואין בכוונת החברה ו/או ביכולתה להתאימם לצרכיה של כל משתמשת. למשתמשת לא תהא והיא מוותרת בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה בקשר עם השירות ו/או תכניו ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיה ולדרישותיה.

68. ככל שתשתמשי באתר שלא לפי התקנון, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בשום נזק שיגרם לך ו/או לצד שלישי כתוצאה מהשימוש.

69. ככל שתפרי את הוראות תקנון זה, את מסכימה כי תשפי את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, תשלום, אבדן רווח או הוצאה שייגרמו לחברה כתוצאה מהפרה כאמור. בנוסף יהיה עלייך לשפות את החברה, עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה כנגדם על ידי צד שלישי כתוצאה מכל שימוש שנעשה בניגוד להוראות תקנון זה.

70. החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין תכני האתר ו/או שימוש בהם ו/או הסתמכות עליהם ועל המשתמשת הרוצה להסתמך ו/או לעשות שימוש בתכנים באתר לבדוק את אמיתות המידע בטרם שתעשה שימוש באתר.

71. החברה אינה אחראית לתוכן שיפורסם בקישורים המופיעים באתר, ככל שיופיעו, ואשר מובילים לאתרים אחרים (בין אם אתרים אלו פעילים ובין אם לאו).

72. החברה לא מתחייבת כי השימוש באתר וכי כל השירותים ו/או התכנים יינתנו באופן שוטף ורציף וכי לא תהיינה תקלות ו/או הפסקות ו/או קלקולים. החברה לא תהיה אחראית בשום אופן לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט ו/או בקווי התקשורת המאפשרים את הגישה לרשת האינטרנט – ללא קשר לסיבת התקלה ו/או ההפסקה ו/או הקלקול כאמור.

73. בכל מקרה שהוא, לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על שווי המוצרים אשר נרכשו על ידי המשתמשת ולא תישא בכל נזק שאינו ישיר ו/או בנזק תוצאתי.

 

שונות

74. החברה רשאית, בכל עת וללא הודעה מראש, לשנות ו/או לעדכן את התקנון. נוסח התקנון כפי שמופיע באתר הוא הנוסח המחייב.

75. אי אכיפה ו/או השתהות מאכיפת זכות החברה של כל הוראה המנויה בתקנון זה, לא תהווה ויתור של אכיפה נוספת של הוראה זו או של כל הוראה אחרת. אם, מכל סיבה, בית משפט מוסמך יקבע שהוראה כלשהי בתקנון זה הינה בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תיאכף במידה האפשרית המותרת ויתר ההוראות המנויות בתקנון זה יעמדו בתוקפן.

76. תקנון זה וכל סכסוך הקשורים בו יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מהתקנון או הקשור בו תוקנה לבית המשפט המוסמך, לפי העניין, בת"א-יפו תוך שלילת סמכותו של כל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.