מדיניות פרטיות

 1. השמירה על פרטיותך חשובה לנו. החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותן של משתמשות האתר לפרטיות ולשם טוב. להלן תפורט מדיניות הפרטיות של החברה בהתייחס למידע הנמסר לה על ידי המשתמשות ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר.
 2. מטרתה של מדיניות הפרטיות להבטיח כי הנתונים אודותייך יישמרו לפי חוק, וכי השימוש יעשה רק בהתאם להסכמתך ובהתאם להוראות הדין. מובהר כי אין כל חובה על המשתמשת למסור מידע לחברה, אך יובהר כי ללא מסירת מידע מסוים כמתבקש על ידי החברה, לא ניתן יהיה להשתמש בשירותי החברה באתר.
 3. הסכמת המשתמשת לקבלת ניוזלטר מהווה גם הסכמה לאפשר לחברה, ו/או חברות קשורות של החברה קיימות ו/או עתידיות לעשות שימוש בנתונים, בין היתר, לצורכי דיוור ישיר (ניוזלטר). אפשרות הסרתך מרשימת תפוצות ניוזלטר הינן כמפורט בתקנון זה.
 4. אם בחרת להירשם לאתר, גם אם באמצעות אחת מהרשתות החברתיות (לרבות פייסבוק, גוגל ואפל) ולאחר מכן תהי מעוניינת שלא להמשיך את ההתחברות לאתר תוכלי לבקש בכל עת לבצע הסרה מהחשבון באתר.ניתן לפנות אל החברה בבקשה למחיקת החשבון באתר וכמו כן ניתן לבקש מחיקת מידע פרטי בהתאם להוראות החוק והגבלותיו בכתובת דוא"ל  [email protected] או בטלפון: 1700-50-60-49. טרם מחיקת החשבון יש לוודא כי אין הזמנות או החזרות פעילות וכי לא קיים בחשבונך באתר קרדיט לניצול. יובהר כי, רק לאחר ניצול יתרת הקרדיט העומד לרשותך לרכישה באתר ו/או אישור כי הטיפול בכל ההזמנות או ההחזרות הסתיים בהצלחה, ניתן יהיה למחוק את החשבון באופן סופי. יודגש כי, עם מחיקת החשבון, תימחק היסטוריית הרכישות באתר לרבות פרטי ההזמנות שבוצעו עובר למחיקת החשבון. לפיכך, הינך נדרשת טרם אישור המחיקה, לשמור את פרטי ההזמנות שבוצעו על ידך ככל שתרצי לפנות לחברה בעניינן בעתיד. בנוסף, עם מחיקת החשבון, כתובת המייל איתה נרשמת לאתר, תוסר באופן אוטומטי מרשימת הדיוור, ככל וניתן לחברה אישור דיוור.
 1. אתר זה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies כך שאם תרצי להימנע מקבלתם כאמור תוכלי לעשות כן על ידי שינוי הגדרת הדפדפן. אם אינך יודעת כיצד לעשות זאת, בדקי בקובץ העזרה של הדפדפן שבו את משתמשת. עם זאת, עלייך להיות מודעת שנטרול אפשרות קבלת Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכלי להשתמש בחלק מהשירותים שבאתר. כמו כן הינך יכולה למחוק את קבצי ה-Cookiesבכל רגע ממחשבך. מוצע שתעשי כן רק אם אינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך.
 2. החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידך או ו/או נאסף אודותייך, לרבות במהלך השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים דרכו על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמשת) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
 3. ייתכן כי חלק מהשירותים באתר, בהווה או בעתיד, טעונים הרשמה. במסגרת הרשמה כזו ייתכן כי תידרשי למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות שונות עמך (טלפון, מייל), ובמקרים מסוימים ייתכן שגם מספר כרטיס אשראי (נדגיש כי מספר כרטיס האשראי לעולם לא יישמר אצלנו אלא יועבר לחברות סליקה שפועלות בתאם לתקנים המחייבים). השדות שחובה יהיה למלא, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות שיסומנו, לא תוכלי להירשם לביצוע הפעולות הטעונות רישום. החברה תהא רשאית להציע למשתמשת מעת לעת, מוצרים או שירותים שונים וכן לעשות שימוש במידע לצורכי שיווק, דיוור ישיר לרבות באמצעות הדואר ו/או הדואר האלקטרוני ו/או הודעות טקסט ו/או באמצעות עמוד הפייסבוק של החברה, בין על ידי החברה עצמה ובין על ידי מי מטעמה ולרבות ביצוע פילוח, אפיון וניתוח הנתונים, והכול בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ״א-1981, חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ״ב 1982 ו/או כל דין אחר.
 4. כאמור, דיוור (ניוזלטר) ישלח בכפוף להסכמת המשתמשת והיא רשאית לחזור מהסכמתה כמפורט בסעיף 7 לתקנון זה ובהתאם לדרישות בחוק.
 5. יובהר ויודגש, החברה לא שומרת את פרטי כרטיסי האשראי במערכותיה שכן משתמשת בחברה חיצונית לסליקת כרטיסי אשראי.
 6. בנוסף, החברה רשאית לעשות  שימוש במידע שהצטבר על הרגלי הגלישה והצפייה של המשתמשת וזאת לשם המטרות הבאות:

א. לשם אספקת שירותי האתר, תפעולו התקין ופיתוחו של האתר.

ב. לצרכי ניתוח ועריכת מידע סטטיסטי והתאמת מוצרים, שירותים ופרסומות להעדפותיה של כל משתמשת.

ג. לכל מטרה אחרת, המפורטת בתקנון זה.

 1. החברה משתפת מידע עם חברות אחרות ככל שנדרש כדי לממש את מטרות איסוף המידע כדוגמת ספקי המוצרים, מרכז לוגיסטי, חברות השילוח, חברות שירותי דיוור, חברות הסליקה חברת ניהול אתר, חברות קידום בגוגל, חברות פרסום דיגיטל, חברות ניהול מאגרי מידע ואבטחת מידע.
 2. החברה עשויה להשתמש בשירותים של חברות חיצוניות לביצוע ניתוחי צפייה ושימוש באתר על ידי המשתמשת, לרבות עריכת מידע סטטיסטי, שאין בו כדי לזהות את המשתמשת, ותהיה רשאית על פי שיקול דעתה להעביר ניתוחים סטטיסטיים אלו, שאינם מזהים את המשתמשת, לצדדים שלישיים. 
 3. ככל שהחברה תשתמש בשירותי מיקור חוץ (מעבד המידע) ותמסור מידע אישי של המשתמשת, הדבר יעשה לפי הדין בישראל ובהתאם לתנאים אלו. 
 4. במקרים הבאים, תהיה החברה רשאית להעביר את פרטיה של משתמשת באתר:

א. החברה תידרש להעביר את הפרטים על פי צו שיפוטי או לפי כל דין.

ב. אם יחולו הליכים משפטיים נגד החברה בגין פעולות שביצעה המשתמשת וכן בכל מחלוקת, טענה ו/או הליך משפטי בין המשתמשת לבין החברה.

ג. המשתמשת השתמשה לרעה בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי.

ד. אם תתארגן החברה במסגרת גוף אחר או תתמזג עם גוף אחר, תוכל החברה להעביר את פרטי המשתמשת ככל שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות תקנון זה.

ה. מעשי המשתמשת עלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים.

ו. המשתמשת הפרה את תנאי התקנון.

 1. המידע שאנו אוספים נשמר במאגר המידע שלנו, המאוחסן על גבי מערכות המחשב של השירות, וכן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט לעיל, נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה, סליקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך לתקנון זה, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל.
 2. החברה רשאית  לשמור את המידע שלך, כל עוד את משתמשת בשירות. לאחר מכן, נשמור את המידע אם יש צורך בכך. לדוגמה, אם אנחנו צריכים לשמור מידע הנדרש לשם דיווח לרשויות, למטרות היערכות אפשרית להליך משפטי, למטרות תיעוד וארכיב וכדי למנוע ממשתמשת מפרה או הפוגעת באחרים מלפתוח חשבונות נוספים בשירות.
 3. החברה נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע, אך יחד עם זאת, אין החברה יכולה להבטיח חסינות מלאה מפני חדירות למערכותיה ו/או חשיפת המידע ששמור אצלה. לנוכח כך, ככל שצד שלישי יחדור למידע ו/או ישתמש בו לרעה ו/או בעת מצב של "כוח עליון" שאינו בשליטת החברה, למשתמשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה.
 4. אם לדעתך פרטיותך נפגעה בשירות, אנו מצרים על כך. נשמח לעמוד לרשותך ולהתייחס לפנייתך במהירות המרבית. ניתן לפנות אלינו לשירות הלקוחות שלנו.